19:13

07.04.2020

19:13

07.04.2020

Radio Kontakt Plus

Vršioci dužnosti ministara administracije lokalne samouprave i unutrašnjih poslova i javne uprave u Vladi Kosova, Emilija Redžepi i Dželjalj Svećlja razgovarali su sa gradonačelnicima opština Kosovo Polje, Mališevo, Orahovac i Prizren o trenutnom stanju, izazovima i merama koje se preduzimaju sa centralnog nivoa u borbi protiv pandemije COVID-19.

Gradonačelnici su na jučerašnjem sastanku naglasili da su preduzete sve neophodne mere, na osnovu preporuka javnih zdravstvenih ustanova i odluke Vlade Kosova.

Ministarka Redžepi je prenela gradonačelnicima da će potrebna podrška i pomoć biti pružene svim opštinama na Kosovu, kako bi se omogućilo zajedničko postizanje željenog uspeha u pravcu suzbijanja pandemije koronavirusa, navodi se saopštenju MALS-a.