09:56

16.05.2020

09:56

16.05.2020

RTK2, RTK

Predsedavajuća Komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu i poslanik Alijanse za budućnost Kosova Aljbena Rešitaj, rekla je da je Vlada pogriješila u upravljanju pandemijom zbog nesaradnje sa institucijama.

Ona je kazala da komisija procenjuje situaciju upravljanja pandemijom, ali da nedostaje političko jedinstvo u upravljanju celokupnom situacijom.

„Mi kao zemlja, prolazimo kroz veoma krhku situaciju i trebalo bi da se zbog te situacije sve institucije, svi stručnjaci ujedine u bori protiv ove situacije, prva greška koju je vlada napravila i nastavlja da je pravi je nesaradnja u ostvarivanju adekvatnijeg upravljanja ovom situacijom“, rekla je Rešitaj.

Ona ističe da je vlada u ovom periodu morala biti konstruktivna i sarađivati sa svim stručnjacima, i prema njenim rečima, nedostaje političkog jedinstva u upravljanju celokupnom situacijom.

Rešitaj je izjavila da komisija procenjuje situaciju upravljanja pandemijom. Ona je optužila Vladu i da nije dobro upravljala situacijom u Studentskom centru koji funkcioniše kao karantin, po pitanju testiranja i puštanja kući.

"Bilo je i selektivnog puštanja osoba iz karantina, kao i selektivnog smeštanja pojedinaca u karantin. Mislim da je došlo do neuspeha u upravljanju tom situacijom upravo zbog nedostatka psihologa i sociologa u ovom centru", rekla je Rešitaj

Prema njenim rečima veoma je važno da se test obavi pre ulaska u karantin, i da se nakon dve nedelje, pre puštanja kući, ponovo uradi test