09:12

25.05.2020

09:12

25.05.2020

RTK2, Koha Ditore

Evropska unija pokazuje jedinstvo u svom pristupu olakšavanju dijaloga između Kosova i Srbije, uprkos kontradiktornim izjavama u vezi s opcijama i kompromisima koje strane mogu da čine, piše Koha.

Šef evropske diplomatije Džozef Borelj rekao pre nekoliko dana da je mogućnost teritorijalne razmene Kosova i Srbije, stvar o kojoj stranke treba da odluče, dok specijalni predstavnik EU za dijalog Miroslav Lajčak, isključio je tu mogućnost.

Ured Evropske komisije rekao je da je EU jedinstvena po okvirima i principima koje treba slediti u dijalogu, i da nema razlika u stavovima, prenosi Koha.

"Izjave visokog predstavnika Džosefa Borelja i specijalnog predstavnika EU za dijalog Miroslava Lajcaka, konzistentne su i u skladu sa našim dugogodišnjim stavovima, tvrditi drugačije je pogrešno tumačenje i u stvari je netačno. Borelj je dosledno branio stav da Srbija i Kosovo treba da reše sva otvorena pitanja bez odlaganja - ovo je prioritet Evropske unije i takođe bi trebalo da njima bude prioritet", rekao je za Koha Ditore portparol komisije, Peter Stano.

Što se tiče sadržaja konačnog sporazuma, on prema Peteru Stanu mora biti u skladu sa zakonima i vrednostima Evropske unije, i u skladu sa međunarodnim pravom.

Na veće učešće u ovom procesu upozorile su Nemačka i Francuska, preko ministara spoljnih poslova, oni su govorili o hitnosti nastavka dijaloga pomenuvši mogućnost organizovanja drugog samita u Parizu.