22:25

28.05.2020

22:25

28.05.2020

RTK

Direktor Kosovske obaveštajne agencije, Krešnik Gaši i komandant BSK general-potpukovnik Rahman Rama potpisali su danas Memorandum o saradnji između BSK i KOA.

Ovaj Memorandum predstavlja unapređenje i produbljivanje saradnje KOA i KBS u njihovom ustavnom i zakonskom delokrugu.

Saradnja definisana ovim memorandumom uključuje aspekte bezbednosne oblasti, odnosno razmenu informacija o pretnjama i opasnostima za Kosovo i povećava međusobnu podršku u oblastima od zajedničkog interesa u službi nacionalne bezbednosti i šire.