17:01

29.06.2020

17:01

29.06.2020

Maja Denić, RTK2

Fizička i pravna lica koja su podnela zahteve za odlaganje kredita na tri meseca nastaviće sa otplatom kredita, odlučila je Centralna banka Kosova. Ekonomisti smatraju da kriza nije prošla, te da bi građani trebalo da dobiju još jedan grejs period kojim ne bi bila obračunata zatezna kamata, kao što je to bio slučaj za period od 16. marta do 16. juna.

Ukupan broj zahteva za odlaganje kredita za period od tri meseca dostigao je preko 74 hiljade, preko 56 hiljada zahteva podneli su građani, dok su preko 17 hiljada zahteva podnela  pravna lica, ističu iz Centralne banke Kosova.

“Od trenutka kada je došlo do popuštanja restriktivnih mera i kada je većina ekonomskih delatnosti profukcionisala smatramo da se završava i hitna mera koja je postavljena tokom prethodnih meseci. Međutim, mi ćemo nastaviti da pažljivo pratimo ekonomska kretanja, kao i kretanja u finansijskom sektoru, kako bismo dali naš dalji doprinos oporavku ekonomije, ali stavljajući uvek u prvi plan očuvanje finansijske stabilnosti, što je i primarni zadatak CBK-a. Najviše zahteva za odlaganjekredita pristiglo je u martu,  gde je ukupna vrednost zahteva iznosila 1.30 milijardi evra (42.4% ukupne vrednosti kredita). Stopa odobravanja zahteva za odlaganje plaćanja kreditnih rata je iznad 95%, konkretnije 95.7% (prosek za period mart-april-maj 2020. godine)”, saopštili su iz Centralne banke Kosova.

U pojedinim bankama klijenti su već otpočeli sa plaćanjem zaostalih rata, a ekonomisti ističu da odlaganje otplate kredita  predstavlja olakšicu građanima, ali smatraju da bi oni trebalo da budu oslobođeni kamate.

“Sve kategorije stanovništva su pogođene epidemijom, a naročito privrednici, oni koji primaju socijalnu pomoć i jedan deo radnika koji je ostao bez posla. Odluka Centralne banke o odlaganju kreditnih rata usledila je na osnovu odluke Vlade Kosova i značila je mnogo građanima koji su imali obaveze,  a posebno privrednicima. Nažalost, građani nisu oslobođeni  kamata, banke su za ova tri meseca  zaračunale  zateznu kamatu” ,  ističe ekonomista Suad Beriša.

Beriša ističe da su predstavnici Alijanse za biznis Kosova pre dve nedelje predložili Centralnoj banci da produži rok za otplatu kredita.

“Kao ekonomska komora,  zatražili smo da se kazne ne zaračunavaju privrednicima i privatnim licima i da se odlaganje kamata nastavi i za naredna tri meseca, u obliku grejs perioda, kao što je bio slučaj do sada, kako bi kosovski privrednici mogli da  prebrode poteškoće, ali nismo dobili odgovor. Minimalne zarade koje je Vlada obećala onima koji su ostali bez svojih radnih mesta, još nisu isplaće. Prema tome, vlada treba hitno da ispuni svoje obaveze. Rešenje je da Vlada Kosova što pre usvoji paket, ne hitni paket, nego paket pomoći za oporavak, u iznosu od 1,2 miliarde. Vlada bi trebalo da poveća ove fondove  pomoću penzionog fonda, fondova za privatizaciju, kao i uz pomoć međnarodnih finansijskih institucija, kao što je MMF “, poručio je Beriša.

Centralna banka je saopštila da ukupna vrednost zahteva za odlaganje kreditnih rata na osnovu podataka za period mart-april-maj 2020. godine je 1.95 milijardi evra, ili 63.5% ukupnog aktivnog kreditnog portfelja bankarskog sektora.