19:13

03.07.2020

19:13

03.07.2020

RTK2, RTK

KFOR je izvršio drugu isporuku opreme za ličnu zaštitu zdravstvenim ustanovama i drugim institucijama na Kosovu u poslednje dve sedmice u znak podrške lokalnom odgovoru na pandemiju Covid-19.

Nakon prve donacije u aprilu, vojnici KFOR-a pod vođstvom NATO-a, ponovo su uručili hiljade maski, rukavice, beskontaktni termometar sa infracrvenim zracima, izolacionu odeću i antiseptike za čišćenje ruku.

Kako se navodi u izjavi KFOR-a, ovu drugu inicijativu, takođe je finansirao NATO i deo je sveukupne posvećenosti Alijanse podršci svojim operacijama i državama članicama i partnerima.

„Timovi za vezu i nadgledanje Kfora, zajedno sa timovima za civilnu i vojnu saradnju, donirali su opremu za ličnu zaštitu institucijama i zajednicama u Peći, Dečanima, Mališevu, Đakovici, Prizrenu, Vučitrnu, Zvečanu, Kamenici, Srbici, Podujevu, Kosovo Polju, Lipljanu, Novom Brdu, Gnijanu, Vitini i Uroševcu. Isporuke je koordinisao Glavni štab Kfora u uskoj saradnji sa svojim regionalnim komandama Istok i Zapad predvođenim SAD-om i Italijom, koje su se povezale sa lokalnim medicinskim ustanovama i Kosovskom policijom u njihovim oblastima operacija, radi procene prioriteta i potreba. Bolnice, porodični zdravstveni centri, klinike, jedinice kosovske policije i manjine na celom Kosovu mogu imati koristi od nepristrasnog doprinosa KFOR-a u svojim svakodnevnim naporima protiv COVID-19 “, navodi se u saopštenju.

General-major Mikele Risi, komandant KFOR-a, naglasio je stalnu podršku institucijama na Kosovu.

"Od početka vanredne situacije u vezi sa Covid-19 saradnja sa ministarstvima zdravlja i unutrašnjih poslova bila je veoma efikasna. KFOR je posvećen pružanju pomoći medicinskom i policijskom osoblju koje svaki dan radi na liniji fronta protiv Covid-19 u korist svih građana Kosova“, rekao je on.