19:32

05.07.2020

19:32

05.07.2020

RTK

Udruženje gastronoma Kosova, putem društvene mreže FB, reagovala je na nedavnu odluku Vlade u vezi sa merama koje su preduzete kao rezultat širenja COVID-19.

U ovoj se reakciji kaže da razumeju da ne postoji igra sa životima ljudi, ali da ne treba uvoditi dodatne mere samo gastronomiji, nego, ako se uvode, onda to treba uraditi u svim sektorima.

"Videvši najnovija dešavanja i u našoj zemlji i upozorenja Vlade Kosova, koja se danas očekuje da preduzme dodatne mere ili ograničenja u oblastima koje je najviše pogodio virus Covid19, svesni smo da ne postoji igra sa ljudskim životima, ali razlike ne bi trebale biti dozvoljene na način na koji su do sada bile. Pitanje je da li se virus proširio u prostorije koje su otvorene nakon puštanja mera, postoje li dokazi, svedoci smo da su do sada preduzete antihumane i antiustavne mere, ako se predlože dodatne mere ili preuzimaju takvi koraci, umesto da bude zatvoren određeni deo, trebalo bi da se zatvori sve osim esencijalnih sektora. Takođe da se preispita sloboda kretanja građanja, kao jedna od preventivnih mera. Ako radimo, radimo u svim sektorima ili ih sve zatvaramo. Žao nam je za zaražene i žrtve, izjavljujemo saučešće njihovim porodicama.
Molimo se za vaše zdravlje i zdravlje vaših porodica", stoji u saopštenju Udruženja gastronoma Kosova.