21:15

01.08.2020

21:15

01.08.2020

Koha, KoSSev

Zbog pandemije COVID-19, do 50.000 građana Kosova bi moglo izgubiti posao. To je rekao predsednik Privredne komore Kosova, Berat Rukići (Berat Rukiqi).

Kako ne bi došlo do gubljenja radnih mesta, kaže Rukići, potrebna je intervencija Vlade Kosova kojom bi se pružila podrška preduzećima.

„Danas se Kosovo suočava sa najgorom krizom od rata. Važno je pravilno postupiti u ovoj krizi, jer ona može ostaviti nepopravljive posledice. U periodu kada je bila zatvorena skoro cela ekonomija, dakle od 13. marta do 1. juna, došlo je do gubitka od oko 10 miliona evra na dnevnom nivou. Ali nemamo tačne podatke za period od 1. juna do danas. Ako uzmemo u obzir cifre mogućih ekonomskih gubitaka, sigurno možemo govoriti o broju do 25 hiljada radnih mesta koja bi mogla biti izgubljena kao posledica pandemije. Ovo je najoptimističnija opcija i ona može ići i do 50 hiljada radnih mesta i više“, rekao je Rukići za Radio slobodna Evropa.

Dalje je rekao da bi u toj situaciji moglo doći do zatvaranja mnogih kompanija koje bi morale da proglase bankrot i kao rezultat toga mnogo ljudi bi moglo izgubiti posao.

Rukići je rekao da to negativno utiče na turizam i gastronomiju, kao i transport.

On kaže da kratkoročno, to može stvoriti i probleme u sektoru maloprodaje i građevinskom sektoru.

Prema njegovim rečima, do sada su gubici kosovske ekonomije od 13. marta do 1. juna porasli na 10 miliona dnevno.

„Možemo imati tačan proračun koji iznosi negde oko 10 miliona evra gubitka dnevno u periodu kada je skoro cela ekonomija bila zatvorena, govorimo o periodu od 13. marta do 1. juna, ali nemamo podatke tačno za period posle 1. juna do danas, kada zvanično imamo otvorene privrede, ali imamo značajan pad prometa. Možda ćemo krajem septembra imati tačniju sliku, tada ćemo videti finansijske izveštaje preduzeća i procene uspeha poslovanja“, rekao je.