19:59

06.08.2020

19:59

06.08.2020

RTK2, RTK

Pokret Samoopredeljenje je prva politička stranka na Kosovu koja će imati svoju televiziju. Aljbuljena Hadžiu Poslanica Samoopredeljenja izjavila je da je svrha te inicijative bila da se predstave stavovi o određenim pitanjima.

"Poštujemo rad medija i novinara na Kosovu, ali smatrali smo važnim da imamo i svoju televiziju, na kojoj ćemo izneti i svoje stavove. Kada nas pozovu drugi mediji ponekad ne možemo preneti sve poruke Pokreta Samoopredeljenje", poručila je Hadžiu.

Hadžiu je rekla da je Pokret Samoopredeljenje poznat po svojim jedinstvenim postupcima.

"Kritički pristup ovoj inicijativi je dobrodošao, ali smatramo da je važno da smo uspeli u ovome".