09:42

11.08.2020

09:42

11.08.2020

Gazeta Express, KoSSev

Ministarstvo prosvete i nauke saopštilo je da je u završnoj fazi priprema za početak nove školske godine 2020/21.

U saopštenju se navodi da organizacija nastave nije predviđena za sve nivoe obrazovanja na Kosovu.

Za ponovno otvaranje obrazovnih institucija, tokom izrade Opšteg uputstva za organizaciju nastave u školskoj 2020/2021. godini, u uslovima pandemije COVID-19, uzete su u obzir ocena stanja i uputstva UNESCO-a, UNICEF-a, Svetske banke, Svetskog programa za hranu, Nacionalnog instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja.

U Opštem uputstvu, između ostalog, definisani su i scenariji organizacije nastave u uslovima pandemije.

Scenario A predviđa povratak u škole ili nastavu u predškolskim ustanovama i školama uz poštovanje preventivnih mera. Scenario B predviđa delimični povratak u škole ili kombinovano pohađanje nastave u školama i učenje putem internet platformi, dok varijanta C predviđa isključivo učenje putem internet platofrmi.

Ministarstvo prosvete i nauke je takođe saopštilo da se vrše pripreme za raspodelu udžbenika za novu školsku godinu.

Saopštenje Ministarstva prosvete i nauke prenosimo u celosti:

Ministarstvo prosvete i nauke je u završnoj fazi priprema za početak nove školske godine

Ministarstvo prosvete i nauke je u završnoj fazi priprema za početak nove školske godine 2020/2021. Organizacija nastave nije predviđena za sve nivoe obrazovanja na Kosovu.

Za ponovno otvaranje obrazovnih ustanova, tokom izrade Opšteg uputstva za organizaciju nastave u školskoj 2020/2021, u uslovima pandemije COVID-19, uzeta je u obzir ocena stanja i uputstva UNESCO-a, UNICEF-a, Svetske banke, Svetskog programa za hranu, Nacionalnog instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja.

U Opštem uputstvu, između ostalog, definisani su i scenariji organizacije učenja u uslovima pandemije. Scenario A predviđa povratak u škole ili nastavu u predškolskim ustanovama i školama, uz poštovanje preventivnih mera. Scenario B predviđa delimični povratak u škole ili kombinovana predavanja u školama i e-učenje. Scenario C predviđa e-učenje.

Ministarstvo prosvete i nauke je do sada pripremilo Opšte uputstvo, pregled metodologije i smernica za evaluaciju, plan za pripremu i sprovođenje e-učenja, kao i plan u kome su definisani koraci, akcije i planiranje budžeta. Takođe, u toku je priprema za podelu udžbenika za ovu školsku godinu.

Ministarstvo prosvete i nauke u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Nacionalnim institutom za javno zdravlje i DKA, izdalo je jasna uputstva o stepenu rizika za tri scenarija.

Ministar prosvete, Rame Ljikaj (Likaj) je u bliskoj saradnji sa predstavnicima ambasada zemalja partnera i brojnim donatorima, koji su podržali i nastavljaju da podržavaju obrazovanje na Kosovu.

Ministar Ljikaj, zajedno sa akterima ministarstva koje on vodi, maksimalno je posvećen očuvanju zdravlja učenika, nastavnika i svih aktera obrazovnih ustanova.