10:28

11.08.2020

10:28

11.08.2020

RTK

Ministar zdravlja Armend Zemaj sastao se danas sa predstavnicima Kosovske agencije za zaštitu konkurencije kako bi razgovarali o licenciranju privatnih laboratorija koje će vršiti testove na Covid-19.

Zemaj je rekao da su se sastali sa predsednikom Kosovske agencije za zaštitu konkurencije Valjonom Prestrešijem kako bi zatražili poštovanje politike konkurencije i sprečili monopol.

Zemaj je takođe rekao da je ovaj sastanak održan kako bi se uveriio da licencirane laboratorije neće zaključiti sporazume o određivanju cene na štetu građana.

"Delegirali smo nadležnost na naše unutrašnje institucije kao što je zdravstvena inspekcija, a kao ministar zdravlja, zatražio sam od Kosovske agencije za zaštitu konkurencije da nadgleda ponašanje ovih institucija u smislu utvrđivanja te cene. Živimo u vreme pandemije, moramo biti odgovorni prema građanima. Mi se oslanjamo na Kosovsku agenciju za zaštitu konkurencije kako bismo osigurali da laboratorije neće zaključiti nikakve sporazume o određivanju cene na štetu građana Kosova", naglasio je Zemaj.

Sa druge strane, Prestreši je naglasio da je Kosovska agencija za zaštitu konkurencije preduzela sve mere i pozvala zdravstvene institucije da ne zaključuju međusobne sporazume na štetu građana.