18:37

20.09.2020

18:37

20.09.2020

RTK

Pokret Samoopredeljenje je proglasio opšte unutrašnje izbore. Od 20. septembra, svaki član Pokreta, kad god se učlanio, imaće pravo glasa i kandidovanja.

U 30 centara Pokreta na Kosovu i 13 centara u dijaspori, članovi Pokreta imaće priliku putem principa „jedan član, jedan glas“ da biraju predsednike i gradonačelnike tačaka u naseljima i selima, da predlažu kandidate koji cene najviše ili čak da se samopredlože.

"Izbori će biti direktni, slobodni i demokratski. Na kraju ovog procesa imaćemo još jače strukture kao što imamo izvanrednu podršku građana", izveštava Pokret Samoopredeljenje.