15:29

18.10.2020

15:29

18.10.2020

RTK

Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova objavio je da je tokom poslednja 24 sata u Laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju u NIJZK i privatnim laboratorijama metodom RT-PCR testirano ukupno 869 uzoraka uzetih iz Kliničkog centra i praćenja kontakata slučajeva na terenu, od čega 137 su pozitivni.

U roku od 24 sata prijavljen je slučaj smrti sa pozitivnim virusom SARS CoV-2 (1 slučaj iz Opšte bolnice, Prizren).

Ukupan broj pozitivnih slučajeva je 16.891 od 80.058 osoba za koje se sumnja da su zaražene virusom SARS-CoV-2 i 653 smrtna slučaja.

Tokom poslednja 24 sata izlečeno je 49 pacijenata, dok je ukupan broj izlečenih do danas ukupno 14.666 slučajeva, dok je broj aktivnih 1.572.

„Pozitivni slučajevi su iz opštine Priština 54 slučaja, opštine Gnjilane 20 slučajeva, opštine Podujevo 17 slučajeva, opštine Đakovica 8 slučajeva, opštine Lipljan 6 slučajeva, opštine Orahovac 5 slučajeva, opštine Kosovo Polje 4 slučaja, opštine Peć 4 slučaja, opštine Junik 3 slučaja , opštine Dečan 2 slučaja, opštine Uroševac 2 slučaja, opštine Klina 2 slučaja, opština Skenderaj 2 slučaja i sa jednim slučajem opštine Glogovac, Istok, Mitrovica, Novoberdo, Obilić, Prizren, Suva Reka i Vitina “, saopštava NIJZK.