13:49

22.02.2016

13:49

22.02.2016

Info-Ks/Agencije

Oko 48 posto stanovnika Kosova bilo je suočeno sa seksualnim uznemiravanjem. Najviše su pogođene žene sa 64,1 posto, ali je i postotak muškaraca sa 32,5 posto dosta veliki. 

Tokom istraživanja anketovano je 1.315 građana Kosova i izvršeno je više od 200 intervjua sa predsatvnicima javnih institucija, civilnog društva i drugim ključnim akterima.

Ovi podaci su objavljeni kao rezultat izveštaja seksualnog uznemiravanja na Kosovu, realizovan od strane Ženske mreže Kosova.

Izvršni direktor Ženske mreže Kosova, Igbale Rugova rekla je da je seksualno uznemiravanje rašireno u društvu, dodajući kao primer da je seksualno uznemiravanje i banalne reči koje su obično upućene ženama. Ona je dodala da Ženska mreža neće prestati sa radom na sprečavanju ove pojave.

U međuvremenu, izvršni direktor Agencije za ravnopravnost polova, Edona Hajrulahu rekla je da je seksualno uznemiravanje jedan od najstarijih oblika ostvarivanja moći. Ona je dodala da je seksualno uznemiravanje veoma raširena pojava u našem društvu.

Kod osoba u dobi od 18-25 godina su veće šanse da budu seksualno maltretirane.