20:04

19.11.2020

20:04

19.11.2020

Saopštenje, RTK2

Misija OEBS na Kosovu završila je danas prvu fazu projekta pod nazivom "Mentalno zdravlje učenika tokom pandemije Kovida -19".

Projekat je sproveden u saradnji sa nevladinom organizacijom "Obrazovanje i upravljanje na Kosovu", specijalizovanom za pružanje podrške obrazovnom sektoru. Projekat je obuhvatao obuku za nastavnike o tome kako da ublaže probleme mentalnog zdravlja kod učenika kao posledicu zatvaranja škola i izolacije zbog mera javnog zdravlja, navodi se u saopštenju Misije OEBS na Kosovu.

Prema istraživanju Univerziteta u Prištini o uticaju kovida-19 na obrazovanje, 65,4 odsto učenika navelo je umereni nivo stresa usled zabrane kretanja u proleće, dok je 26,9 odsto navelo nivo visokog stresa. Udruženje psihijatara je takođe izjavilo da bi kovid-19 mogao da ima dugoročne negativne uticaje na psihu građana na Kosovu.

"Brzo zatvaranje obrazovnih ustanova, kao i hitna potreba za prelaskom iz klasičnih učionica na učenje putem interneta bio je jedan od najvećih izazova sa kojima se obrazovni sektor ikada suočio. Štaviše, učenici svih starosnih grupa, mlade žene i muškarci prekinuli su lični kontakt i izgubili fizičko prisustvo svojih vršnjaka. Ovi izazovi su opteretili mlade ljude i neizbežno su prouzrokovali stres i moguće mentalne i emocionalne zdravstvene probleme", rekao je Jan Bratu, šef Misije OEBS na Kosovu.

"Kroz obučavanje nastavnika o tome kako da se nose sa stresom učenika tokom pandemije Kovida-19, cilj je da smanjimo nivo posledica koje bi potencijalno učenici mogli da imaju kasnije", rekao je Bratu.

Više od 400 nastavnika iz svih opština i zajednica širom Kosova obučeno je u prvoj fazi. Obuke su obuhvatale: osnovno znanje o stresu, upravljanju stresom i strategije za sprečavanje posledica stresa nakon pandemije Kovida-19. Po završetku obuke, odabrani nastavnici će moći da organizuju i vode aktivnosti upravljanja stresom za učenike u svojim školama.

Druga faza projekta je u toku i biće završena do decembra 2020. godine.