11:52

26.11.2020

11:52

26.11.2020

RTK

Ekatarina Trendafilova je ponovo imenovana za predsednicu Specijalizovanih veća Kosova za naredne četiri godine.

Kako je saopšteno, šef misije Euleks na Kosovu Lars Gunar Vigermark ponovo je imenovao sudiju Trendafilovu na još četiri godine i to imenovanje stupa na snagu 15. decembra 2020. godine

Trendafilova je izrazila zahvalnost za "poverenje koje joj je ukazano da nastavi da služi Specijalizovanim većima Kosova, koje su ušle u novu i važnu fazu sa početkom sudskih procesa".

Istakla je da je uverena da će se procesi voditi na zaštićen, nezavistan, nepristrasan, pošten i efikasan način, u skladu sa mandatom Specijalizovanih veća Kosova.

Specijalizovana veća i Kancelarija Specijalnog tužioca osnovani su nakon što je Skupština Kosova 2015. godine odobrila ustavne amandmane i zakone za početak rata ove pravosudne institucije.