17:15

23.01.2021

17:15

23.01.2021

KoSSev

Izborni panel za žalbe i predstavke kosovske Centralne izborne komisije primio je danas pet žalbi na proces verifikacije poslaničkih mandata, saopštio je Mulj Desku (Mul) iz IPŽP-a, piše Koha. Četiri od njih odnose se na jučerašnju odluku CIK-a da odbije da odobri kandidaturu pojedinim kandidatima za poslanike.

Pored Alijanse za budućnost Kosova koja se žalila zbog toga što nije odobrena kandidatura osobama sa njihove liste, IPŽP-u se zbog neodobravanja jednog kandidata za poslanika sa njihove liste žalila i Demokratska partija Aškalija na Kosovu.

Žalbu je predala i Aškalijska partija za integraciju, a jedna od njih takođe se odnosi na odbijanje verifikacije kandidature njenog člana – Ćazima Rahmanija (Qazim Rrahmani).

Najzad, u ime svog kandidata za poslanika, Muhameta Aljija Merđulara (Muhamet Ali Mergjullar) žalila se i partija PREBK.

Socijaldemokratska unija Dude Balje, žalila se zbog učešća kandidata iz albanske zajednice na svojoj listi.

Nastavljaju se međusobne optužbe Kancelarije za verifikaciju i CIK-a

Jutros je portparol kosovske Centralne izborne komisije, Vlajmir Eljezi potvrdio da su svi kandidati čija je verifikacija obijena, obavešteni o razlozima za odbijanje.

“Jedan od razloga je to što je preporuka Kancelarije za registraciju političkih partija i verifikaciju bila u potpunosti u suprotnosti sa članom 29. stavom ‘Q’ Zakona o opštim izborima i informacija Sudskog saveta Kosova o licima koja su osuđena pravosnažnom presudom u poslednje tri godine“, rekao je Eljezi KosovaPress-u.

Eljezi tvrdi da je Kancelarije za registraciju političkih partija, kao i još 10 drugih institucija tražila pojašnjenje Sudskog saveta Kosova u vezi sa tačkom “Q”.

„Stavovi A, P i Q u članu 29 navode da kandidat ne može biti lice koje je: a) sudija ili tužilac na Kosovu ili negde drugde; p) odlukom suda lišeno prava da bude kandidat; i q) pravosnažnom sudskom presudom u poslednje 3 godine proglašeni krivim za krivično delo“, navodi on dodajući da je Sudi savet Kosova u odgovoru ovoj kancelariji dostavio imena 47 kandidata koji imaju pravosnažne presude za krivična dela u poslednje tri godine, rekao je Eljezi, javlja KosovaPress.

Eljezi, koji kao i predsednica CIK-a, Valjdete Daka, navodi da je preporuka Kancelarije za verifikaciju u suprotnosti sa zakonom i informacijama koje su dobili iz SSK, podseća da svi kandidati kojima je kandidatura odbijena, imaju pravo žalbe Izbornom panelu za žalbe i predstavke.

IPŽP prima žalbe danas, a za odluku će imati rok od 72 sata.