18:29

26.01.2021

18:29

26.01.2021

KoSSev

Ambasador SAD na Kosovu, Filip Kosnet, rekao je za Kossev da poštovanje sudskih odluka je od vitalnog značaja za demokratsku budućnost Kosova.

Dodao je da slučaj manastira Visoki Dečani pokazuje da na Kosovu nije uspostavljena efikasna primena sudskih odluka i vladavina zakona.

"I dalje smo svedoci slučajeva kada kosovske institucije ne postupaju u skladu sa zakonom i sprovode sudske odluke. Takav primer je slučaj vlasništva nad manastirom Visoki Dečani. Nakon dugogodišnjih parnica Ustavni sud Kosova 2016. godine potvrdio je vlasništvo Srpske pravoslavne crkve nad nekoliko hektara zemlje. Međutim, uz prećutnu podršku visokih zvaničnika i stranačkih lidera, u nekoliko vlada, predvođenih raznim strankama, tokom skoro pet godina, centralni i lokalni katastarski organi nisu sproveli odluku o legalnom registrovanju crkvenog zemljišta.

Mnogi mogu slegnuti ramenima i zapitati zašto bi građani Kosova trebalo da brinu o Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Smatram da ukoliko su građani Kosova ozbiljno posvećeni ustavom garantovanoj multietničnosti i raznolikosti  društva sa verskim slobodama, treba da pozdrave i podrže manjine.

Slučaj manastira Dečane, ne odnosi se na etničku pripadnost, politiku ili religiju,  to ima veze samo sa imovinskim pravima i poštovanjem zakona. Uz podršku međunarodne zajednice, crkva je više puta tražila od vlade da se pridržava zakona i registruje vlasništvo zemljišta. Nedavni napori crkve naišli su na „administrativnu tišinu“ i odbijanje vlade da smisleno odgovori SPC i da sprovede zakon. Krajnje je vreme da se vlasništvo SPC nad crkvenim zemljištem uknjiži u skladu sa zakonom", upozorava Kosnet.