17:29

06.03.2021

17:29

06.03.2021

RTK

Izborni panel za žalbe i predstavke počeo je sa objavljivanjem odluka u vezi sa žalbama koje su priložili politički subjekti i kandidati nakon što je CIK objavila konačne rezultate izbora, a tri odluke koje je ova institucija donela izazvale su nezadovoljstvo u Samoopredeljenju i DPK.

Ova institucija je do sada odobrila i odbila nekoliko žalbi.

Što se tiče žalbi koje je uložilo Samoopredeljenje IPŽP je odlučio da prebroji samo glasačke listiće za kandidata za poslanika iz redova ove stranke na biračkom mestu u Gnjilanu, nakon zahteva kandidata Arbereše Krieziu Hiseni.

Ona je navela da je na biračkom mestu u zapisniku napravljena greška sa ukupnim brojem glasova. Krieziu Hiseni tvrdi da su njeni glasovi, kojih je ukupno 118, dopisani drugom kandidatu sa liste Samoopredlejnjena Arberu Redžaju. Međutim njena žalba je kojom se traži ponovno brojanje glasova na nekoliko drugih biračkih mesta je odbijena.

Što se tiče žalbi koje je uložio DPK zahtevano je ponovno brojanje glasačkih listića za kandidate ove stranke na biračkom mjestu u Petrovu nakon što je kandidat Rahman Jakupi uputio žalbu da je oštećen u brojanju glasova.

U roku od 24 čata u IPŽP je podneseno 208 žalbi. Ova institucija ima ukupno tri dana da pregleda i donese odluke o pokrenutim pitanjima. Ako stranke nisu zadovoljne odlukama IPŽP-a, onda se mogu obratiti Vrhovnom sudu, koji takođe ima 72 čaaa da ih pregleda. Po završetku žalbenog postupka, CIK je dužan da sprovede sve odluke i nastavi sa potvrđivanjem izbornih rezultata.