07:29

08.04.2021

07:29

08.04.2021

RTK

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da danas počinje vakcinacija građana starijih od 85 godina.

Vakcinacija ove starosne grupe obaviće se u početku u Prištini i u opštinama Peć, Đakovica, Prizren, Uroševac, Gnjilane, Mitrovica i Vučitrn, kao i u svim ostalim opštinama u kojima je započeta vakcinacija protiv COVID-19.

Vakcinacija se vrši u Glavnom centru za porodičnu medicinu (Jedinica za vakcinaciju) u gore pomenutim opštinama, sa izuzetkom Prištine, gde se vakcinacija vrši u sali „1. oktobar“.

Dok, za starosnu grupu od 80-84 godine, vakcinacija započinje 11. aprila 2021. godine na istim mestima za vakcinaciju i u svim centrima porodične medicine drugih opština u kojima započinje vakcinacija protiv COVID-19.

Osobe ovih starosnih grupa biće kontaktirane za vakcinaciju telefonom, na osnovu podataka popunjenih kroz prijavu na adresi ekosova.rks-gov.net, gde je mogućnost prijave još uvek otvorena.