19:21

04.05.2021

19:21

04.05.2021

RTK

Austrijska ambasada u Prištini saopštila je da je danas na Kosovo stigla prva količina od 4.680 doza BionTech / Pfizer vakcina, od ukupno predviđenih 95.000.

Vakcine finansira Evropska unija, a obezbeđuje Austrija. Sa 4.680 doza koje su stigle danas, započelo je snabdevanje Kosova vakcinama, koje će biti distribuirane do kraja avgusta. To će doprineti pripremi plana vakcinacije, u početku vakcinišući prvo zdravstveno osoblje, kao i ranjive grupe, navodi se u saopštenju za štampu.

Austrijski ambasador Kristof Veidinger rekao je da će Austrija i ubuduće biti uz narod Kosova.

„Za Austriju je posebna čast i čin solidarnosti da građanima Kosova, omogući dobijanje ovih doza, jer prostori koji nisu pokriveni na mapi vakcinacije, bez obzira na to gde se nalaze, predstavljaju rizik za sve nas . Ne smemo zaboraviti da niko nije siguran, sve dok nisu svi sigurni! Možete biti sigurni da je Austrija stala i da će stajati uz narod Kosova“, rekao je austrijski diplomata.

Snabdevanje Kosova sa 95.000 vakcina BioNTech / Pfizer deo je zajedničkog napora EU i Austrije da obezbede 651.000 doza BioNTech / Pfizer zapadnom Balkanu, kao podršku regionu u vakcinaciji zdravstvenog osoblja prvog reda i pojedinaca iz najugroženijih grupa.

Austrija je olakšala i unapred finansirala transfer ovih vakcina, koje se finansiraju paketom od 70 miliona evra, koji je odobrila EK za finansiranje dotičnih vakcina. Ove vakcine su dobijene od partnera sa zapadnog Balkana u okviru preliminarnih pregovora EU o isporuci vakcina.

Inače, krajem marta Kosovo je obezbedilo prve 24 hiljade doza vakcina AstraZeneca, koje su već korišćene.