20:56

06.05.2021

20:56

06.05.2021

RTK2

Ministar finansija i transfera Hekuran Murati je na Fejsbuku napisao da KOSTT ne bi trebalo da plaća električnu energiju za Srbe na severu, ali da je to teret i problem koji je nasleđen od DSK-a i DPK.

Murati je istako da su upravo oni koji se protive današnjoj odluci Skupštine, da se plaćaju utrošena električna energiju za Srbe na severu, isto naplaćivali preko računa građana Kosova.

Ministar finasija tvrdi da će ovaj problem biti rešen, ali da je najpre potreban novi odbor Regulatornog ureda za energiju.

„Rešićemo ovaj problem, kao i mnoge druge probleme koji su nam ostavili, ali problemi vezani za čvorove 20 godina ne mogu da se reše za mesec dana. Prvi korak ka rešavanju ovog problema biće izbor novog odbora Regulatornog ureda za energiju, sa članovima sa integritetom koji vole državu“, napisao je Murati.