10:37

09.05.2021

10:37

09.05.2021

RTK2, EO

Zatvorenicima treba nadoknaditi vikend za koji nisu mogli da se sastanu sa porodicom tokom pandemije, kaže predsedavajući Saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda Bedžet Shala, prenosi Ekonomia Online.

Šalja tvrdi  da se situacija zatvorenika pogoršala, stvarajući im probleme kako u zdravstvenom, tako i u kršenju njihovih osnovnih prava, a sve kao rezultat pandemije.

„Kada govorimo o situaciji u kosovskim zatvorima, moramo imati na umu da smo skoro više od godinu dana imali vanredno stanje i ako se građani koji nisu u zatvorima suočavaju sa mnogim problemima zbog pandemije, onda je ova situacija odražava se mnogo više i u zatvorima, jer je činjenica da su već lišeni slobode. Iako im je pandemija stvarala puno problema, onima koji su koristili vikend nisu mogli da se vrate kući, porodične posete ili besplatne posete su na neko vreme zabranjene, povremeno su im bile dozvoljene posete, ali to nije dovoljno, U zdravstvenom pogledu su pretrpeli mnogo toga što nisu poslati na vreme da bi se pravilno lečili. Ljudska prava zatvorenika su prekršena“, rekao je Šalja.

„Pandemija je uticala i na psihološku stranu i na one koji nisu u zatvorima, i normalno moramo imati na umu da se psihologija zatvorenika menja, jer ovde imamo različite okolnosti, a u zatvoru to mnogo utiče. Imali smo slučajeva kada su zatvorenici izvršili samoubistvo, njihov broj nije velik u poređenju sa inostranstvom, ali je to ostavilo veliki uticaj na zatvorenike," rekao je on.

Za Šalju je veliko razočarenje što predsednik nije pomilovao nijednog zatvorenika.

Pravni savetnik Anton Nrecaj takođe ocenjuje da su zatvorenicima uskraćena mnoga prava tokom pandemije.

„Nažalost, pandemija nije zahvatila samo ljude lišene slobode, već i građane. Kada govorimo o ovoj određenoj kategoriji, onda je naravno sama pandemijska situacija primorala instituciju da ne sprovodi neka prava koja su imala lica lišena slobode. Na primer, porodične posete koje se smanjuju ili ih uopšte nema. Sve ovo utiče i psihološki na lica koja su na  izdržavane. Glavni problem leži u prednostima i pravima koja zatvorenici garantuju zakonom “, rekao je Nrecaj.

Nrecaj kaže da je zabrana kontakata sa članovima porodice sama po sebi predstavljala problem, pominjući one zatvorenike koji nastavljaju studije i probleme na koje su s tim u vezi nailazili.

„Ovde je ceo problem, jer u zavisnosti od slučaja ako zatvorenik izdržava kaznu u zavisnosti od dela, toj osobi je dozvoljen kontakt sa porodicom i suprugom, a ja ne znam da je došlo do ove vrste kontakata. Dok je pre pandemije bilo drugačije. To je korist koju bi trebalo da uživaju, a ostalo je kada zatvorenici iz zatvora nastave studije, i treba da se podvrgnu pregledima i budu fizički ili na mreži i smatram da zatvorenici kojima su zabranjeni telefoni onda zatvori treba da obezbede ove uslove“, zaključio je Nrecaj.