16:11

27.07.2021

16:11

27.07.2021

Aleksandra Nićić, RTK2

Misija OEBS-a na Kosovu je predstavila izveštaj o proceni prava zajednica. U izveštaju koji se odnosi na period od decembra 2015. do kraja 2019. godine, napominje se da je postignut izvestan napredak koji se ogleda u integraciji pravosuđa, donošenju pravno obavezujuće uredbe o povratku raseljenih i usvajanju nekoliko ključnih strateških dokumenata u oblasti kulturnog nasleđa, raseljenih lica i većoj efikasnosti Ombudsmana. Promena međutim nema kada je u pitanju primena Zakona o upotrebi jezika.

“O pristupu jezicima, obrazovanju, bezbednosti i sigurnosti, pravu na povratak, na imovinu raseljenih lica misija Oebsa objavljuje redovne izveštaje. Razlog tome je podizanje svesti o izazovima koji i dalje postoje", kažu iz ove međunarodne organizacije.

“Prvi deo se odnosi na dijalog između zajednica, pomirenje, bezbednost i sprovođenje zakona. Istraživanja u ovoj oblasti pokazuju da su se međuetnički odnosi poboljšali od poslednjeg izveštaja, ali i dalje postoje podele između kosovsko-albanske-srpske zajednice, mada je socijalna i institucionalna interakcija unapređena. Uprkos napretku između zajednica, povratak raseljenih je i dalje prisutno pitanje”, poručila je viša savetnica za zajednice Julija Vitanova.

Unapređenje prava nevećinskih zajednica je kamen temeljac u izgradnji istinski inkluzivnog, mirnog i stabilnog društva, poručio je Šef Misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Majkl Devenport.

“Uprkos ovim merama i ostvarenom napretku, treba raditi na rešavanju pitanja koja su identifikovana u ovom izveštaju, između ostalog i onih koja se odnose na bezbednost, dijalog među zajednicama, pristup obrazovanju, upotrebi jezika, učešću u procesima donošenja odluka, pravu na povratak i imovinskom pravu raseljenih lica”, poručio je šef Misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Majkl Devenport.

Izveštaji Oebsa su rađeni na terenu, zbog čega su realni i relevantni, naglasila je zamenik premijera za nevećinske zajednice i ljudska prava Emilija Redžepi. 

“Svoj identitet, svoju kulturu, svoje običaje, svoju tradiciju svaki narod treba da čuva, da neguje, da štiti, ali obaveza većinskog naroda je da uvažava, poštuje vrednosti i različitosti. Ja ne vidim Kosovo kao jednu etničku sredinu, niti ću ga videti, niti mogu to prihvatiti, nego vidim kao kosovare bez obzira na naciju, bez obzira na veru kao jedan narod koji treba ići putem Evropske unije, razvijati se sa svojim susedima, graditi dobrosusedske odnose uvažavajući  sve vrednosti i različitosti svaku naciju, svaku veru i svaki jezik koji je u upotrebi”, poručila je zamenica premijera za nevećinska pitanja i ljudska prava Emilija Redžepi.

Ovo je peti, ali ne i poslednji izveštaj Oebsa, koji će nastaviti sa pružanjem podrške svim nivoima vlasti na Kosovu, poručio je šef misije Oebsa na Kosovu Majkl Devenport.