19:33

18.09.2021

19:33

18.09.2021

RTK

Savet ministara u Albaniji na svom sastanku u subotu odobrio je dva važna sporazuma sa vladom Kosova, koji se odnose na režim lokalnog pograničnog saobraćaja i otvaranje zajedničkog graničnog prelaza Šištavec (Kukeš) - Kruševo (Dragaš).

Prema izveštaju koji prati ove odluke, u prilog zakonu "O međunarodnim sporazumima u Republici Albaniji", na predlog ministra unutrašnjih poslova, Savet ministara je odlučio da odobri, u načelu, sporazum između Saveta Ministara Republike Albanije i Vlade Republike Kosovo, o pravilima režima lokalnog pograničnog saobraćaja.

Vlada je takođe načelno odobrila sporazum o izmenama i dopunama između Saveta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Kosovo, za otvaranje zajedničkog graničnog prelaza Šištavec (Kukeš) - Kruševo (Dragaš).

Ove odluke stupaju na snagu odmah.