09:24

02.12.2021

09:24

02.12.2021

KoSSev

Kosovsko ministarstvo finansija, rada i transfera saopštilo je da će se sada apliciranje za dečji dodatak u posebnim slučajevima obavljati preko platforme eKosova. Apliciranje za dečji dodatak za ovaj mesec biće otvoreno od 1. do 20. decembra.

Kosovsko ministarstvo finansija saopštilo je da se „posebni slučajevi“ odnose za porodice u kojima su roditelji razvedeni i otac ima staratestvo nad decom, kada je majka preminula, kada je dete pod starateljstvom zakonskog staratelja i kada majka živi na Kosovu na osnovu boravišne dozvole.

U slučaju da majka ima boravišnu dozvolu, kada otac ima starateljstvo nad decom nakon razvoda ili kada majka više nije živa, apliciranje za dečji dodatak biti omogućeno ocu, navodi se u saopštenju.

Precizirali su da nakon slanja aplikacije, tj. popunjavanja formulara, sistem automatski proverava da li su podaci tačni i da li je podnosilac aplikacije oženjen stranom državljankom, udovac ili samohrani roditelj.

Takođe, aplikacija na portalu eKosova je omogućena i licima koja su zakonski staratelji deci.

U ovom slučaju, zakonski staratelj je takođe dužan da podnese dokument koji dokazuje starateljstvo nad detetom.

Iz ministarstva su apelovali na sve koji su aplicirali posle 20. novembra putem imejla, da ponovo apliciraju preko portala pre 20. decembra.

Ujedno su podsetili da podnošenje redovnih aplikacija za dečji dodatak i dalje vrši majka, da račun mora biti na njeno ime, a da otac aplicira samo u posebnim slučajevima.