16:53

03.01.2022

16:53

03.01.2022

RTK2, Marija Stanojković

"Prosto je nemoguće danas da jedan tinejdžer ili osoba od dvadesetak godina ne zna da na Kosovu žive drugi narodi, da se na Kosovu koriste drugi jezici i to je nešto za šta mi moramo raditi na podizanju svesti svih naših građana, svih naroda“, kazala je u novogodišnjem intervjuu RTK2 Emilija Redžepi potredsednica Vlade Kosova za pitanja nevećinskih zajednica i ljudska prava. Ona veruje da će građani Kosova u skorijoj budućnosti putovati bez viza jer su, kako ocenjuje, ispunjeni svi kriterijumi za to.

Nova vlada se u većoj meri bavi pitanjem nevećinskih zajednica i ljudskim pravima, posebno kada je reč o praćenju zakona o implementaciji, kazala je Redžepi i dodala da važnu ulogu po ovom pitanju ima i civilni sektor.

"To je jedna konstantna borba svih nas koji zastupamo prava i interese nevećinskih zajednica, kako u parlamentu, tako i u vladi naše države i borimo se za naša prava, onako kako su nam ustavom predviđena.Sa ovom novom vladom možda ćemo se više baviti time, zato što je u većoj meri posvećena celokupnom procesu, odnosno, praćenju zakona o implemntaciji, posebno zakona o zapošljenosti manjinskih zajednica i zakonu o upotrebi jezika, tako da ćemo više biti operativni na terenu i više ćemo se baviti procesom lokalnih samouprava i time koliko se ti zakoni poštuju u opštini“, kazala je Redžepi.

Ona očekuje i da će građani Kosova uskoro moći da putuju bez viza.

"Zato što smo kao država ispunili sve što je traženo, takođe smatram da postoji i volja od strane Evropskog Parlamenta i većih evropskih zemalja da to ispoštuju. Smatram da Kosovo to zaslužuje zato što se toliko borimo za poštovanje ljudskih prava , zato što se toliko borimo da se svi narodi osećaju slobodno i da možemo graditi dobrosusetske odnose sa svima“, rekla je ona.

Novogodišnji intervju sa potredsednicom vlade Emilijom Redžepi, na programu RTK2 je u ponedeljak, 3. januara u 20:00.