19:47

22.01.2022

19:47

22.01.2022

RTK

Bord Radio-televizije Kosova (RTK) je na sednici 22. januara 2022. godine usvojio projekciju budžeta za 2022. godinu u iznosu od deset miliona petsto trideset sedam hiljada evra, 10.537.000.

Odluka o usvajanju budžeta doneta je nakon niza analiza i diskusija između Borda RTK-a kao kolegijalnog rukovodećeg organa javnog emitera i rukovodstva javnog emitera, kako bi se rashodi racionalizovali u skladu sa trenutnim budžetskim mogućnostima.

U skladu sa zakonskim obavezama, Bord RTK-a je pregledao i usvojio godišnji nacrt budžeta obezbeđujući da troškovi RTK-a ne prelaze njihova finansijska sredstva.

Sednici Odbora prisustvovali su Škumbin Ahmetdžekaj, vd generalnog direktora RTK i Adelina Vala-Hiseni, šef odeljenja za finansije u RTK.

Ahmetdžekaj je obavestio Bord o početnim planovima rada, u okviru njegovih dužnosti i odgovornosti kao vršioca dužnosti generalnog direktora, predviđenih zakonom i statutom RTK.

Takođe, nakon javne izjave bivših članova Borda RTK Bajrama Mjekua i  Aljbinota Malokua 20.01.2022 godine u vezi sa pitanjem mobilnih telefona, Bord RTK pojašnjava da nijedan od gore navedenih članova nije deo liste korisnika mobilnih telefona, predstavljene u odluci br. 0007/22 od 19.01.2022. Iako niko od njih nije apostrofiran u predmetnoj odluci, gde je pojašnjeno da su deo korisnika mobilnih telefona „uglavnom članovi uprave i borda“, ali ne svi.

Bord pojašnjava da su činjenice predstavljene u ovoj odluci nalazi Jedinice za unutrašnju reviziju RTK (JUR), koja precizira datum prijema ovih telefona, 12. februar, odnosno 2. mart 2021. godine.