14:54

27.01.2022

14:54

27.01.2022

Koha, KoSSev

Premijer Kosova, Aljbin Kurti, ponovio je svoje obećanje o kampanji za pomoć socijalnom stanovanju. On je rekao da Vlada u okviru mandata ima za cilj da programom socijalnog stanovanja obezbedi pristupačno stambeno zbrinjavanje za četiri hiljada porodica.

Kurtijeva izjava i predstavljanje predloga koncepta Programa adekvatnog socijalnog stanovanja za Kosovo izneti su za stolom u okviru Programa adekvatnog socijalnog stanovanja.

Kurti je rekao da postoje dve šeme koje će korisnicima omogućiti da dobiju stanove. Jedna je za porodice koje mogu da otplaćuju rate od 120 evra na 120 meseci, a druga od 150 evra za maksimalno 150 meseci.

Kurti je rekao da je već bilo razgovora o studiji izvodljivosti za ovaj program.

„Naša je dužnost da u bliskoj budućnosti stvorimo mogućnosti za svakog građanina u nevolji, da ima pristup sigurnim i kvalitetnim domovima, sa uslovima za dostojanstven život, lični i profesionalni razvoj. Pored obezbeđivanja fizičke infrastrukture, stambeni program će takođe odrediti naš zajednički put ka društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj održivosti“, naveo je dalje.

On je rekao da se godišnje za ovaj projekat troši oko 22 miliona evra. Taj iznos postepeno biće vraćen instituciji za koju se očekuje da bude osnovana i zadužena za realizaciju projekta.

„Vlada radi u ovom pravcu i mi smo uključili program socijalnog stanovanja u Program Vlade Republike Kosovo za 2021-2025. U okviru mandata, cilj nam je da kreiramo program socijalnog stanovanja, kao i da obezbedimo pristupačno stanovanje za 4.000 porodica. To će se postići kroz šeme ‘120×120’ i ‘150×150’, gde će porodice korisnika postati vlasnici stanova sa mesečnim ratama od samo 120 odnosno 150 evra maksimalno i na period ne duži od 120, odnosno 150 meseci. Godišnji trošak ovog projekta je oko 22 miliona evra, ali se ovaj iznos postepeno vraća instituciji koja će biti osnovana i zadužena za realizaciju projekta“, rekao je on.

Kurti se u svom govoru požalio da su mnogi stambeni kompleksi izgrađeni poslednjih godina ostali uglavnom neupotrebljivi.

„Imamo mnogo izgrađenih stanova i istovremeno mnogo porodica kojima je potreban smeštaj. Privatno stanovanje je nedostupno za visok procenat stanovništva, dok su samo 0,3% postojećih stanova socijalni stanovi. Prema statističkim podacima, prijave za socijalno stanovanje idu na preko 9.000 dodatnih stambenih jedinica, koje trenutno nisu dostupne ni na centralnom, ni na lokalnom nivou. Zgrade i infrastruktura izgrađeni u prethodnim godinama nisu adekvatno odgovorili na potrebe društva“, rekao je Kurti i dodao da postoji podela na razvijena i zatvorena naselja, odvojenih od porodica sa niskim primanjima.

On je rekao da su opštinski programi doprineli promociji „društvene segregacije“.