23:36

17.05.2022

23:36

17.05.2022

RTKlive

Bord Radio Televizije Kosova putem saopštenja za javnost je na sednici 17. maja usvojio uredbu o procedurama za izbor generalnog direktora i višeg rukovodstva RTK.

Uredba sadrži ukupno 26 članova koji regulišu i definišu procedure, kriterijume, posebne uslove, procedure ocenjivanja i intervjuisanja članova višeg rukovodstva koje je inicirao generalni direktor javnog emitera, navodi se u saopštenju.

Prema Odboru, ovaj dokument je izradila radna grupa u okviru RTK osnovana za ovu svrhu i razmatran je na nekoliko sastanaka od strane Borda RTK. Uredba je takođe poslata na dodatne komentare zainteresovanim stranama kao što su sindikati RTK i organizacije civilnog društva koje prate rad Odbora.

Tokom postupka razmatranja uredbe, Odbor RTK je primio komentare od Pokreta FOL i Kancelarije specijalnog predstavnika EU na Kosovu, koji su razmotrili i uključili neke od komentara u regulativu u prisustvu organizacija monitoring.

Nakon usvajanja Uredbe o procedurama za izbor generalnog direktora i višeg rukovodstva RTK, Odbor je na ovoj sednici odlučio da raspiše konkurs za generalnog direktora RTK.

Odbor je ovlastio administraciju RTK da raspiše konkurs za generalnog direktora RTK dana 23.05.2022.