14:42

22.05.2022

14:42

22.05.2022

RTK2

Ljudmila Meh i Sergej Ševčenko danas su doputovali na Kosovo, u okviru programa „Novinari u boravku na Kosovo“. Oni se nalaze u Prištini i imaće priliku da nastave svoj posao kao novinari sa Kosova.

Oni su radili u raznim medijima u Ukrajini i aktivni su deo Nacionalne unije novinara Ukrajine (NUJU).

Ljudmila Meh je osnivač i predsednik Fondacije novinarske inicijative sa sedištem u ukrajinskoj prestonici Kijevu.

Novinare su na aerodromu dočekali pravni službenik Evropskog centra za slobodu štampe i medija ECPMF Fljutura Kusari, predsednik AGK Džemajlj Redža i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Program "Boravak novinara na Kosovu" finansira Vlada Kosova i obezbeđuje zakupninu, mesečnu uplatu i zdravstveno osiguranje za 20 novinara koji se očekuju da stignu na Kosovo u narednim nedeljama.

(Pripremila Ljiljana Jocić)