14:08

01.07.2022

14:08

01.07.2022

ATSH

Sporazum u oblasti socijalnog osiguranja između Albanije i Kosova danas stupa na snagu.

Generalni direktor Zavoda za socijalno osiguranje Astrit Hado rekao je danas u objavi na društvenim mrežama da se „kroz ovaj paket štite socijalna prava koja će služiti, ne samo sadašnjim, već i budućim generacijama“.

„Pregovori između Albanije i Kosova počeli su 2020. godine i uspešno su prošli sve neophodne procese. Zavod za socijalno osiguranje ostaje posvećen unapređenju ovih sporazuma koji garantuju jednak tretman za građane i osiguravaju priznanje godina rada“, rekao je Hado.

Ovaj sporazum je veoma važan kako bi se obezbedio jednak tretman svih zaposlenih i samozaposlenih kojima će se posebno priznavati periodi osiguranja i doprinosi u obe zemlje.