16:18

05.07.2022

16:18

05.07.2022

RTK2

Na sutrašnjem zasedanju Skupštine Kosova poslanici će raspravljati o nedovršenim tačkama sa predhih sednica.

U saopštenju upućenom medijima, najavljeno je da će najpre na dnevnom redu bitii nedovršene tačke sa poslednje sednice koja je održana 1. jula.

Zatim je na dnevnom redu razmatranje godišnjeg izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu i razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja Državne revizorske institucije za 2021. godinu.

Slede nedovršene tačke sa plenarne sednice održane 30. juna kao i glasanje u drugom čitanju Predloga zakona br. 08/L-108 o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona.

Ostale tačke dnevnog reda su izjašnjavanje poslanika o godišnjeizm izveštaju Kosovske agencije za privatizaciju za 2021. godinu i razmatranje predloga za razrešenje Odbora Regulatorne kancelarije za energetiku i formiranje ad-hoc komisije za izbor kandidata za jednog ( 1) člana Odbora za žalbe na medije.

(Pripremila: Aleksandra T. Jovanović)