15:20

07.07.2022

15:20

07.07.2022

RTKlive

Ministarka pravde Aljbulena Hadžiju rekla je pred poslanicima Skupštine da imaju za cilj reformu pravosuđa i vladavine zakona i reda.

„Kada smo dobili podršku građana Kosova, dva naša razloga su bila: pitanje pravde i pitanje zapošljavanja. Kada govorimo o pravosuđu, pored reformi pravosuđa na kojima radimo, to je i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije“, rekla je ona, prenosi RTKlive.

Prema njenim rečima, to su građanima predstavili u predizbornoj kampanji, a u to je uključeno i formiranje Biroa, a to je obećanje građanima Kosova.

Hadžiju je kazala da bi bilo zakonom zabranjeno da se osoba iz pravosudnih institucija odmah pridruži nekoj političkoj stranci. Ona je pomenula i Rezoluciju EK o poštovanju preporuka Venecijanske komisije.

Deljiu Kodra traži razrešenje ministra Aljiua

Zamenica Demokratske partije Kosova (DPK), Bljerta Deljiu Kodra, zatražila je razrešenje ministra životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, Ljiburna Aljiua i njegovog zamenika, Hisena Durmišija, pošto je, prema njenim rečima, revizor potvrdio tvrdnje DPK o korupciji.

Međutim, ministar Aljiu je odgovorio na tvrdnje poslanice DPK. On je kazao da su ozbiljno shvatili izveštaj internog revizora, jer su iz pritužbi operatera dobili sumnju na nepravilnosti.

„Žalbe su bile osnovane i ja sam lično inicirao ovaj revizorski izveštaj zajedno sa zamenikom ministra“, rekao je Aliu.

On je rekao da su spremni na saradnju sa Tužilaštvom, a revizorski izveštaj je pokazao da ima nepravilnosti.

„Odlučni smo da ovaj posao dovedemo do kraja i pozivamo Tužilaštvo i spremni smo na saradnju. Mi ćemo izvršiti reviziju svih projekata. To su nepravilnosti koje se ne mogu shvatiti logikom inženjera ili normalnog funkcionera, ali evo ih i moramo da se pozabavimo njima jer moramo da ih dovedemo u red“, dodao je ministar Ajliu.

Drešaj traži da se Rugova proglasi turističkom opštinom

Rugovu proglasiti turističkom opštinom, ovo je bio zahtev poslanika Alijanse za budućnost Kosova Šemsedina Drešaja na današnjoj sednici Skupštine.

„Šta je država Kosovo uradila za ovo područje? Zatvorila je škole i zdravstvene ustanove. U nedostatku uslova, Rugovčani su bili prinuđeni da se presele. Od 2.000 stanovnika 2000. godine, danas ih ima samo 400. Svi poslovi koji su izgrađeni na ovim prostorima i plaćaju velike poreze za zemlju su polulegalni. Zašto se sve ovo dogodilo? Kojim zakonom je sačuvano ovo nacionalno-državno bogatstvo? Tražim da se Rugova proglasi turističkom opštinom i da se privatna svojina koristi u skladu sa važećim zakonima. Šumskom imovinom upravljati na osnovu zakona“, naglasio je Drešaj.

Skupština će danas razmotriti u drugom čitanju predlog zakona o krivičnom postupku, kao i tri nacrta zakona: o izvršenju krivičnih sankcija, nacrt zakona vezan za Probacionu službu Kosova. Takođe, očekuje se da će se izvršiti prva revizija Predloga zakona za Državni biro za verifikaciju i konfiskaciju neopravdane imovine, navedeno je u saopštenju predsedništva Skupštine Kosova.

Skupština će, kako je najavljeno, sednicu zaključiti raspravom o odluci EU da ne odobri viznu liberalizaciju za Kosovo.

(Pripemila Snežana Milosavljević)