11:00

10.08.2022

11:00

10.08.2022

Agencije, Nova S

Na snagu je stupila odluka Evropske unije (EU) o zabrani uvoza uglja iz Rusije.

Završetkom prelaznog razdoblja stupio je na snagu paket sankcija koji su zemlje EU usvojile u aprilu, a koji uključuje zabranu uvoza uglja iz Rusije.

Tako je zabranjena kupovina, uvoz ili prenos u EU uglja i drugih čvrstih fosilnih goriva porijeklom ili izvezenih iz Rusije, u vrijednosti od osam milijardi eura godišnje.

Prva od energetskih sankcija EU-a protiv Rusije bila je zabrana kupovine uglja. Očekuje se da će zabrana uvoza nafte iz Rusije stupiti na snagu u decembru.

Rusija je bila zemlja koja je isporučila najviše uglja u zemlje EU-a, oko 25 posto svog izvoza uglja vršila je ka Evropi.

S druge strane, zemlje EU-a 45 posto svog ukupnog uvoza uglja i 70 posto termo uglja koji se koristi u proizvodnji električne energije isporučivane su iz Rusije.

Prema podacima ruskog ministarstva energetike, Rusija je 2021. u EU prodala 48,7 miliona tona uglja.