22:57

03.09.2022

22:57

03.09.2022

RTKlive

Osnovni sud u Prištini odlučio je o zahtevu Osnovnog tužilaštva u Prištini za određivanje mere pritvora okrivljenima D.R., G.S., B.S., F.S., M.S. i M.R., zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela.

Okrivljeni D.R.R. zbog krivičnog dela silovanje i krivičnog dela 'Trgovina ljudima', okrivljeni G.S. i B.S. zbog krivičnog dela svaki posebno 'Seksualne usluge žrtve trgovine ljudima', okrivljeni F.S. zbog krivičnog dela 'Silovanje' i krivičnog dela 'Seksualne usluge žrtve trgovine ljudima', okrivljeni M.S. zbog krivičnog dela 'Silovanje', kao i okrivljeni M.R. zbog krivičnog dela 'Seksualne usluge žrtve trgovine ljudima'.

Sudija za prethodni postupak usvojio je kao osnovan zahtev Tužilaštva za određivanje mere pritvora šestorici okrivljenih i određena im je mera pritvora u trajanju od 1 (jednog) meseca, svaki posebno.

„Prilikom određivanja pritvora, Sud je uzeo u obzir težinu krivičnog dela, način i okolnosti pod kojima su krivična dela izvršena, za koje se sumnja da su izvršena prema oštećenom maloletnom, a uz puštanje na slobodu okrivljenih postoji opasnost od njihovog bekstva, da bi izbegli krivičnu odgovornost, postoji rizik da će uništiti, sakriti, promeniti ili čak falsifikat dokaze o krivičnom delu, uticaj na oštećenog i svedoke, dakle mera pritvora za sada je jedina preventivna mera koja će sprečiti isto lice da ponovi isto ili slično krivično delo. Protiv ovog rešenja nezadovoljni imaju pravo žalbe Apelacionom sudu“, saopšteno je iz Osnovnog suda u Prištinu.