17:12

28.09.2022

17:12

28.09.2022

RTK2 / Marija Stanojković

Gostujući u Specijalnoj emisiji na RTK2, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i savetnik predsednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević saglasili su se da ekonomiju treba staviti u prvi plan, ali i da ona ne može odrediti tok političke dinamike.

Kada je reč o privrednoj saradnji Beograda i Prištine očigledno je da još uvek ima puno barijera, ocenjuje Janjić.

"Dosta je napravljeno, ima mnogo barijera, niko tu nije nevin iako stalno slušamo da jedna strana optužuje drugu, i dalje imamo stikere, imamo i problem sa sertifikatima, priznavanjem albanskog jezika, da ne bih išao u detalje ima mnogo toga što je u načelu dogovoreno ali nije izvršeno", rekao je Janjić.

Bilo bi dobro da se poveća plasman proizvoda sa Kosova na tržište Srbije, ističe Đurđević.

"Pored toga što bi neko mogao da zaradi to je dobro i simbolično u procesu normalizacije. Ljudi se sećaju nekih proizvoda sa Kosova, na primer kao što je Pećka pivara to je nešto što su ljudi koristili ili vina na primer. Dakle, i srpski vinari imaju problem da plasiraju proizvode na tržište Srbije zarad tog deklarisanja. Pa da li je to toliki problem kako će pisati na deklaraciji koja označava poreklo proizvoda? Ja mislim da nije ali ne postoji ta politička volja", reako je on.

Pitanje tablica je jedno od pitanja koje bi trebalo da se što pre nađe kao tema za briselskim stolom, napominje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.

"Mora da se reši problem tih strogih termina. Nemaju svi Srbi koji žive na Kosovu vozačke dozvole zbog vrlo strogih uslova za prevođenje dozvola iz Srbije na Kosovu. To je jedan ozbiljan problem. To se može rešiti dogovorom bilo produžavanjem roka, bilo nekim prelaznim rešenjem", rekao je on.

Povezivanje privrede zemalja Zapadnog Balkana moglo bi da omogući nove poslovne šanse na Balkanu koje su neophodne, kaže savetnik predsednika Privredne komore Srbije.

"Mi, nažalost, imamo tendenciju odlaska građana Balkana u zemlje Zapadne Evrope, imamo potrebu za radnom snagom i to svi vidimo, i kada je reč o sezonskim poslovima i kada je reč i o drugim poslovima, ne samo u Srbiji, to je zaista jako prisutno u svim našim zemljama", kazao je Đurđević.

Ekonomske interese trebalo bi staviti u prvi plan, pre svega kada je reč o životnim potrebama građana, ali oni ne mogu odrediti političku dinamiku, istakli su Janjić i Đurđević.