13:26

02.12.2022

13:26

02.12.2022

RTKlive

U okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ danas je pokrenut Nastavni plan i program za programe tretmana nasilja.

Nastavni plan i program ima za cilj da uspostavi osnovu za osnivanje i obezbeđivanje programa za počinioce nasilja u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope, prevencije i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama kao što je Istanbulska konvencija.

 Usvajanjem ove konvencije Ministarstvo pravde će uspostaviti okvire za izradu, sprovođenje i obezbjeđivanje programa za počinioce nasilja u porodici.

Ministarka pravde Aljbuljena Hadžiju rekla je da je nasilje u porodici alarmantna pojava u našem društvu, gde su žrtve nasilja u većini slučajeva devojke i žene.

„Pokrećemo važan dokument, Nastavni plan i program za obuku stručnjaka za pružanje programa za počinioce nasilja u porodici. Nasilje u porodici je alarmantna i rasprostranjena pojava u našem društvu, a na to utiču patrijarhalne norme, podela rodnih uloga i nejednakost u gotovo svakoj sferi našeg društva“, rekla je ministarka.

Ona je rekla da su žrtve nasilja u porodici u velikoj većini slučajeva devojke i žene.

„Pored žena stradaju i deca. Oni, kao žrtve nasilja, ali i svedoci, doživljavaju traumatične događaje, a velika je verovatnoća da će ova deca kopirati nasilno ponašanje i u budućnosti se ponašati isto kao i njihovi roditelji. Tako da, nažalost, posledice nasilja u porodici nisu samo za ovu generaciju, već je to ciklus koji se prenosi i na buduće generacije“, rekla je Hadžiju.

Prema njenim rečima, odgovor na slučajeve nasilja u porodici zahteva multisektorski pristup i saradnju, praćen nizom službi za bezbednosno reagovanje i socijalnim službama.

„Ove usluge uvek treba da se fokusiraju na bezbednost i dobrobit žrtve. S druge strane, institucije pravde treba da budu najozbiljnije tretirane slučajeve nasilja u porodici. Počinioci ovog krivičnog dela treba da budu procesuirani, odgovorni za svoja dela i da dobiju zaslužene kazne“, rekla je ona.

Hadžiju je pitala koliko devojaka i žena treba da bude ubijeno da bi se otreznio pravosudni sistem.

Ona je takođe kritikovala čelnike Tužilaštva i Sudskog saveta Kosova koji nisu ni prisustvovali ovom događaju.

„Zbog nefunkcionisanja pravosudnog sistema na Kosovu se ubijaju devojke i žene. Koliko devojaka i žena mora biti ubijeno da bi se otreznio pravosudni sistem, da se zločinci ne bi puštali na slobodu u redovnom postupku, da sudovi ne izriču kazne ispod minimuma predviđenog Zakonikom i Naredbom Republike Kosovo Činjenica da ni danas, u ovoj važnoj organizaciji, nemamo predstavnike pravosudnog sistema, govori mnogo za njihovu savest“, podvukla je Hadžiju.

Dok je šef Kancelarije Saveta Evrope u Prištini Frenk Pauer rekao da je Nastavni plan i program jedan od suštinskih dokumenata i siguran temelj da Kosovo čini korak napred u prevenciji nasilja.