07:47

23.03.2023

07:47

23.03.2023

Radio Kosova/RTKlive

Više od 35.000 vozačkih dozvola oduzela je Kosovska policija kao meru sankcije za prekršaje u drumskom saobraćaju. Potpukovnik Jeton Redžepi, direktor Odseka za drumski saobraćaj u Kosovskoj policiji, rekao je za Radio Kosovo da je 2022. godine došlo do povećanja kaznenih mera za prekršioce saobraćaja za 33 odsto.

Bezbednost drumskog saobraćaja i dalje ostaje izazov na Kosovu. Kosovska policija je ta koja, pored aktivnosti na podizanju svesti, kažnjava nesavesne vozače oduzimanjem vozačkih dozvola.

Potpukovnik Jeton Redžepi, direktor Odeljenja za drumski saobraćaj u Kosovskoj policiji, kaže za Radio Kosova da je Kosovska policija samo tokom protekle godine, pored novčanih kazni, oduzela vozačke dozvole od više od 9.000 ljudi. Redžepi kaže da je po zakonu najlakši prekršaj oduzimanje vozačke dozvole na tri meseca, a najteži prekršaj oduzimanje vozačke dozvole do dve godine.

"Od početka zaštitnih mera na nivou zemlje 2018. godine, za preko 35.000 vozača  izrečena je zabrana upravljanja motornim vozilima, dok je 90.000vozača dobilo negativne poene u zavisnosti od prekršaja koje su počinili. Kosovska policija je planom rada za 2023. godinu predvidela aktivnosti koje se odvijaju u svim saobraćajnim policijama širom Evrope", rekao je Redžepi.

Građani su saglasni i sa oduzimanjem vozačkih dozvola u slučaju kršenja zakona. Prema njihovim rečima, to utiče i na smanjenje nezgoda.

Inače, na putevima Kosova ima preko 800.000 vozača i preko 400.000 vozila. Međutim, samo tokom letnje sezone dolazi preko 200.000 vozila iz dijaspore.