13:04

23.03.2023

13:04

23.03.2023

Đeraćina Tuhina/RTK-Brisel

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta (LIBE) izglasao je u drugom čitanju tekst odluke o liberalizaciji viza za Kosovo.

U izglasanoj odluci preporučuje se da tekst bez izmena odobri Evropski parlament, kako bi uredba što pre stupila na snagu.

Glasanje u LIBE komitetu sada otvara put poslednjem glasanju u postupku donošenja odluka na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta. Ovo glasanje, poslednje u proceduri, biće održano 18. aprila.

Dan kasnije, nakon glasanja na plenarnoj sednici, biće organizovana ceremonija potpisivanja odluke između tri evropske institucije.

Objavljivanjem u Službenom glasniku nakon ceremonije potpisivanja, odluka o ukidanju viznog režima stupa na snagu.

Prema ovoj odluci, građani Kosova će uživati slobodu kretanja uporedo sa početkom rada evropskog ETIAS sistema, a u svakom slučaju najkasnije do 1. januara 2024. godine.