11:45

24.03.2023

11:45

24.03.2023

RTKlive

Kosovo i Evropska unija potpisali su finansijski sporazum IPA 2022.

Vrednost  projekta koji su potpisali zamenik premijera Kosova Besnik Bisljimi i ambasador EU na Kosovu Tomaš Sunjog, je 62 milona evra. Projekti će biti sufinansirani sa 4,6 miliona evra iz budžeta Kosova.

„U kratkom periodu, ovo je treći po redu sporazum koji potpisujemo u okviru IPA 3 programa. Prošlo je samo šest meseci od septembra prošle godine, kada je stupio na snagu okvirni sporazum za IPA 3, koji omogućava stvaranje opšteg pravnog okvira za implementaciju IPA 3 fondova na Kosovu, a mi smo već postigli finansijski sporazum za naredne tri godine. Potpisivanjem sporazuma IPA 2022, Kosovo dobija 62 miliona evra sa kojima će se realizovati niz projekata. Kao što su podrška slobodnim profesijama na Kosovu, podrška životnoj sredini i zelenoj energiji, energetskoj efikasnosti", rekao je on.

Šef kancelarije EU na Kosovu Tomaš Sunjog istakao je da je EU najveći pružalac  pomoći usmerene na ekonomski i zeleni razvoj  Kosova. On takođe očekuje da će ovaj sporazum što pre biti ratifikovan u Skupštini.

„Finansiranje kroz Instrument pretpristupne pomoći je važan instrument EU koji pomaže Kosovu da razvije svoju ekonomiju i otvori nova radna mesta, kao i da uskladi svoje zakone i standarde sa onima u EU – sve to sa ciljem da pomogne Kosovu da napreduje na svom putu ka integracije u EU“, naglasio je ambasador Sunjog.