13:37

13.04.2019

13:37

13.04.2019

RTK

Tokom godišnjih sastanaka u Vašingtonu, u organizaciji Svetske banke, ministar za ekonomski razvoj Valjdrin Luka i ministar finansija Bedri Hamza sastali su se sa potpredsednikom Svetske banke za Evropu i Aziju Sirilom Mulerom, (Cyril Muller) sa kojim su razgovarali o saradnji Kosova sa Svetskom bankom i daljem razvoju ove saradnje.

Na sastanku, ministar Luka je ukazao na potrebu za pomoć u rudarskom sektoru, tražeći tehničku pomoć za razvoj Trepče i 11 oblasti od posebnog interesa uglavnom olova, cinka, nikla i hroma.

Luka je rekao da je prisustvo Svetske banke u ovim strateškim resursima više nego neophodno jer pomaže u izgradnji poverenja, transparentnosti i konkurentnosti.

Prema saopštenju Ministarstva ekonomskog razvoja, preko međunarodne finansijske institucije (IFC), Banka će pomoći u izradi procedura za izdavanje dozvola za obnovljivu energiju putem aukcije, pružajući sredstva za prvih 100.

Potpredsednik Muler je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim partnerstvom sa Kosovom i najavio nove projekte za vodne resurse i energiju.