10:45

21.06.2019

10:45

21.06.2019

Tanjug

Hrvatska je i u 2018. godini bila u grupi zemalja Evropske unije s najnižim nivoom stvarne potrošnje po stanovniku.

Prve procene Eurostata pokazale su da su se našli u društvu Mađarske i Bugarske.

Prema tim procenama Evropske statističke agencije, prošle godine, kao i 2017., samo u 10 zemalja EU kupovna moć domaćinstava bila iznad proseka Unije.

U Eurostatu su ponovo naglasili i kontinuirano velike razlike medju pojedinim zemljama.

Najviši nivo stvarne potrošnje po stanovniku (AIC), iskazane paritetom kupovne moći (PPS), i u 2018. godini beleži Luksemburg, 32 posto iznad proseka EU.

Sledi Nemačka sa standardom oko 20 posto iznad proseka EU.

U sledećoj grupi su Austrija, Danska, Velika Britanija, Holandija, Finska, Belgija, Švedska i Francuska, čija se stvarna potrošnja po stanovniku merena PPS-om kretala u rasponu od oko pet do 15 posto iznad proseka.

Najbliža mu je Italija, sa stvarnom potrošnjom po stanovniku merenom paritetom kupovne moći dva posto ispod evropskog proseka.

U Irskoj, Španiji, Litvaniji i na Kipru potrošnja po stanovniku bila je u 2018. do 10 posto ispod proseka EU.

Češka, Portugal i Malta čine grupu zemalja sa stvarnom potrošnjom po stanovniku izmedju 10 i 20 posto nižom od proseka EU-a.

Od 20 do 30 posto nižu potrošnju beleže Poljska, Slovenija, Slovačka, Grčka, Estonija, Latvanija ali i Rumunija koja je time napredovala drugu godinu zaredom, sa stvarnom potrošnjom po stanovniku 30 posto ispod proseka EU. U 2017. godini bila je 32 posto ispod proseka a u 2016. godini 36 posto.

Hrvatska je uz Madjarsku i Bugarsku čini grupu tri zemlje EU-a s potrošnjom po stanovniku u 2018. više od 30 posto nižom od evropskog proseka.

U Evrostatu procenjuju da je stvarna potrošnja po stanovniku merena paritetom kupovne moći u Hrvatskoj u 2018. godini bila 37 posto ispod proseka EU. To predstavlja blago poboljšanje u odnosu na 2017. kada je bila 38 posto ispod evropskog proseka.

Eurostat ističe značajne razlike medju zemljama i kada je reč o BDP po staovniku.

Prošle godine BDP po stanovniku u 11 zemalja bio je veći od evropskog proseka, najbliža proseku je Malta, a Hrvatska je uz Rumuniju i Bugarsku ponovo na dnu lestvice, s BDP-om po stanovniku 37 posto ispod proseka EU.

To predstavlja blago poboljšanje u odnosu na godinu ranije kada je bio 38 posto ispod evropskog proseka.