13:55

10.03.2020

13:55

10.03.2020

Saopštenje, RTK2

Ministar finansija i transfera u vladi Kosava Besnik Bisljimi sastao se sa delegacijom Svetske banke, koju je predvodila viša ekonomistkinja Svetske banke Stefanie Brodman.

Besljimi i Brodman su razgovarali o međuinstitucionalnoj saradnji, naročito u oblasti reforme socijalnog sistema na Kosovu, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

"Ovom prilikom, razgovarano je i o prioritetima Vlade Kurti u vezi sa poboljšanjem sistema socijalne zaštite, uključujući poboljšanje rezultata zapošljavanja, kao i o mogućnosti saradnje sa Svetskom bankom u ovim oblastima. Na ovom sastanku je takođe razgovarano i o potrebi identifikacije korisnika socijalnog sistema, kao i drugih programa socijalne i zdravstvene zaštite", navodi se u saoptenju.