15:36

14.03.2020

15:36

14.03.2020

Aleksandra Nićić, RTK2

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa Evropskom unijom preko projekta za stabilizaciju zajednica pruža mogućnost proširenja malih i srednjih  preduzeća, ali i započinjanje novih biznisa.

Projekat za “Stabilizaciju zajednica” sprovodi Međunarodna zajednica za migracije uz finansijsku podršku Evropske Unije, a odnosi se na finansijsku i tehničku pomoć za započinjanje novih ili proširenje postojećih malih i srednjih preduzeća, u cilju poboljšanja socijalno - ekonomske situacije nevećinskih zajednica.

“Nastojimo da proces prijavljivanja bude što jednostavniji. Sve informacije možete dobiti putem interneta, a možete pozvati i naše kancelarije. Zainteresovani treba da popune aplikaciju koju šalju ili predaju nekoj od naših kancelarija. Poziv za podnošenje predloga za nova i osnovana preduzeća cilja nevećinske članove zajednica – Srbe, Rome, Aškalije, Egipćane, Bošnjake, Gorance, Turke i Hrvate. Posebno se odnosi na peduzeća  koja vode žene, kojih je sada oko  20%. Bilo bi nam drago da dostignemo 40% , želimo da ohrabrimo žene da se prijave. Imali smo sjajne rezultate u poslednjih 10 godina, sa inicijativama koje vode žene’’, kaže šef Misije IOM-a Ana Rostocka.

Šefica Misije IOM-a na Kosovu poručila je da će podržati projekte nevećinskih zajednica, ali i povratnika, a za put do realizacije potrebna je dobra ideja.

"U ovoj fazi, kada primamo prijave, važne su dobre, održive i inovativne ideje. Nećemo imati odvojene iznose za postojeća preduzeća ili nove inicijative, pružamo istu podršku- do 4 hiljade evra po korisniku. Kriterijumi za odlučivanje će, ponavljam, biti, održivost i dobre ideje, preduzeća koja će stvoriti poslovne mogućnosti za korisnike, ali i za zajednicu u celini. Na primer, podržali smo preko 650 preduzeća, a stvorili preko 850 radnih mesta”, rekla je Rostecka.  

Za sve one koji su zainteresovani za pokretanje biznisa ili proširenje  postojećeg  iz Međunarodne organizacije za migracije poručuju da korisnici mogu preuzeti aplikaciju na veb stranici IOM-a www.kosovo.iom.int i da je rok za predaju zahteva 31.mart ove godine.