15:20

24.03.2020

15:20

24.03.2020

Saopštenje, RTK2

Ministarstvo ekonomije, zapošljavanja, trgovine, industrije, preduzetništva i strateških investicija (MEZTIPSI) preduzima sve potrebne korake da osigura redovno snabdevanje pšenicom i brašna na tržištu.

Podržavajući Kosovo i zemlje regiona, Savet za regionalnu saradnju, koji podržava Evropska unija, preuzeo je inicijativu za otvaranje zelenih koridora sa ciljem slobodnog kretanja osnovnih namirnica. Na današnjem regionalnom sastanku putem video-konferencije sa zvaničnicima Ministarstva, Savet za regionalnu saradnju obavezao se da će stvoriti zelene koridore koji će omogućiti slobodno kretanje osnovnih roba - uključujući pšenicu i brašno.

Na sastanku su razmatrani predlozi stalnog sekretarijata transportne zajednice i sekretarijata CEFTA za uspostavljanje zelenih koridora na teritoriji Zapadnog Balkana.

Ministarstvo ekonomije, zapošljavanja, trgovine, industrije, preduzetništva i strateških investicija nastavlja blisku saradnju i komunikaciju sa relevantnim akterima na lokalnom i regionalnom tržištu i sa državnim mehanizmima za obezbeđivanje hleba za građane tokom pandemije. Ovo ministarstvo podseća da masovne kupovine vođene panikom nisu potrebne.

Institucije Kosova imaju finansijska sredstva i resurse za obezbeđivanje snabdevanja osnovnim dobrima.