11:55

29.03.2020

11:55

29.03.2020

Tanjug

Broj dolazaka stranih turista mogao bi da opadne za 20 do 30 odsto na globalom nivou u odnosu na 2019. godinu zbog pandemije koronavirusa, objavila je na svom veb sajtu Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija (UNWTO).

Prema ažuriranim procenama ovog tela UN, mere ograničenja putovanja zbog virusa Covid-19, kakve nisu zabeleženi u dosadašnjoj istoriji turističke industrije, mogle bi da rezultiraju padom prihoda od turizma za 300 do 450 milijardi dolara, što je skoro jedna trećina od 1.500 milijardi dolara prihoda koliko je lani ostvario taj sektor na globalnom nivou.

U izveštaju UNWTO se napominje da se ove procene zasnivaju na najnovijim kretanjima u turističkoj privredi izazvanim pandemijom koronavirusa i da ih treba tumačiti uslovno, imajući u vidu ekstremno neizvesnu prirodu trenutne krize.

Poredeći korona-krizu sa nekim ranijim lošim vremenima, UNWTO navodi da su 2009. godine, u špicu globalne finansijske krize, međunarodni turistički dolasci opali za 4,0 odsto, a da je pre toga epidemija SARS-a dovela do pada od samo 0,4 procenta 2003. godine.