13:41

08.04.2020

13:41

08.04.2020

Saopštenje, RTK2

Kosovska Vlada na dužnosti, koju zastupa ministar na dužnosti za finansije i transfere Besnik Bislimi zajedno sa predstavnikom nemačke razvojne banke KfW, Rene Eschemann, i Upravni direktor za Kosovski fond za kreditno jemstvo Besnik Beriša, i u prisustvu ambasadora Vlade Savezne Republike Nemačke Kristijana Heldta, danas su održali ceremoniju potpisivanja dva sporazuma o grantu u ukupnoj vrednosti od 13.5 miliona evra, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, sporazum od 6.5 miliona evra ima za cilj da podrži Fond za kreditnu garanciju Kosova (FKGK) povećanjem njegovog garantnog kapitala, koji preko “Agro Dritare” nudi agrobiznisima (mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i farmerima) pristup finansiranju za podršku njihovim aktivnostima preko finansijskih institucija na Kosovu. Korisnik ovog sporazuma je FKGK, sa kojim će KfW potpisati poseban sporazum o finalizaciji detalja o programu.

U saopštenju se ističe, da će drugi potpisani sporazumom osnovaće „Fond za izazove na Kosovu - stručno obrazovanje i obuka“ sa doprinosom od 7. miliona evra koji ima za cilj da adresira razlike između veština stečenih stručnim obrazovanjem i obukom i potrebama tržišta rada na Kosovu, i na taj način povećati broj kvalifikovanih radnika za odgovarajuće kompanije.

Tokom ceremonije potpisivanja ministar na dužnosti Bislimi još jednom je naglasio da je Nemačka jedan od ključnih partnera u ostvarivanju postizanja težnji Kosova za ekonomskim razvojem i integracijom u Evropsku uniju. On je dodao da je saradnja u unapređenju stručnog obrazovanja i pristupa finansijama neophodan korak ka razvoju i koji direktno utiče na poboljšanje kvaliteta života građana Kosova, navodi se dalje u saopštenju.

Ambasador Heldt je pohvalio spremnost Kosovske Vlade na dužnosti za rad koji se obavlja za vreme Pandemije Korona, kao i važnost potpisivanja dva sporazuma za ekonomski razvoj Kosova. Pored toga, ambasador Heldt je dodao da će „Ova dva uspešna i veoma obećavajući instrumenti, ekonomija i građani Kosova imati veliku korist u smislu osiguranja investicija i održavanja ili stvaranja radnih mesta, čak i u ovim teškim vremenima sa kojima se suočavamo ovih dana”, stoji u saopštenju.