20:56

17.11.2020

20:56

17.11.2020

RTK

Guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti i zamenik guvernera Sokolj Havoli održali su virtuelni sastanak sa liderima Kosovskog udruženja banaka i predstavnicima komercijalnih banaka na Kosovu.

Tema razgovora na ovom sastanku bila je trenutna situacija u bankarskom sektoru i doprinos ovog sektora u prevazilaženju situacije, posebno nakon novih mera.

Guverner Mehmeti rekao je da je CBK posvećena stvaranju svih prilika da pomogne građanima i preduzećima, ali da istovremeno održi bankarski sektor stabilnim i likvidnim, kao što je bio sve ovo vreme, uprkos mnogim izazovima koje je donela pandemija.

S druge strane, predstavnici banaka izrazili su spremnost da pomognu u prevazilaženju ove situacije i da podrže ekonomiju zemlje, koja je, uprkos činjenici da održavanje javnog zdravlja ostaje prioritet zemlje, očuvanje zdravlja privrede od velike važnosti.