14:09

18.11.2020

14:09

18.11.2020

RTK

Poslednjih godina Kosovo je napredovalo u mnogim oblastima upravljanja javnim finansijama, i zbog razvoja informacione tehnologije (IT), gde je Kosovo pokazalo da ima mogućnosti i kapacitete.

Ali pandemija je pokazala da takođe moramo biti spremni da imamo tačne informacije na određenoj adresi gde ih zainteresovani mogu imati na raspolaganju.

Ekspert za ekonomiju Safet Grdžaljiu ocenio je da je pandemija Covid-19 u mnogim zemljama sveta veliki izazov, ali istovremeno i prilika za napredak u mnogim različitim oblastima, posebno u pogledu softvera i digitalizacije, kada je obrada ekonomskih podataka i parametara od suštinske važnosti za strateške projekte, ali i za njihov fizibilitet.

„Na Kosovu statistika daje tačne rezultate podataka koji mogu biti pogrešni zbog razvoja u vremenu, tako da nam je posebno potrebna tačnost podataka, sada kada se Kosovo mora prijaviti za razne projekte koje finansira EU, SMF, SB i razni donatori, jer projekti koji nemaju tačne podatke, mogu propasti i ovo ne bi učinilo čast na Kosovu", rekao je on.

Grdžaljiu je pomenuo Centralnu banku Republike Kosovo (CKB) kao instituciju koja je pokazala da ima kapacitet i mogućnosti da profesionalno napravi odeljenje za obradu podataka, promovišući partnerstvo sa svim relevantnim zainteresovanim stranama i da se odredi adresa koja bi imala odgovornost za tačnost podataka.

„CKB je glavni regulator finansijskog nadzora na Kosovu. CKB je do sada svojim radom i nadzorom koji je obavila za sve instinkte finansijskog sektora, pokazao učinak i pozitivne trendove koje su cenile sve lokalne i međunarodne institucije, a posebno je sledbenik razvojnih trendova Kosova, ne samo u ovo vreme, već i na paraboličan način“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, takvu ideju treba da podrže svi relevantni akteri koji se odnose na obradu podataka i koji razumeju važnost dobrih podataka i koji su u funkciji ekonomskog razvoja Kosova.

Ocenio je da na Kosovu često postoje podaci koji se međusobno ne podudaraju, zbog nedostatka komunikacije i unutrašnjeg partnerstva.